NGHỀ NGHIỆP

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP Ở DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên mới tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Tiếp thị, Truyền thông hoặc Tài chính, who have good competency of English and desire to grow fast in a professional service business.

  • Vị trí tuyển dụng: Điều hành dịch vụ khách hàng

  • Kinh nghiệm không quan trọng, nhưng cần thiết có tính cách kiên trì và năng động

  • Có kiến thức về Tiếp thị số hoặc Thiết kế là một lợi thế