TƯ VẤN KINH DOANH

TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

ĐẦU TƯ

Độ lớn thị trường, cấu trúc thị trường, tốc độ tăng trưởng, động lực và rào cản, môi trường cạnh tranh, các khách hàng, kênh phân phối, các điều khoản kinh doanh, các vấn đề pháp lý, các mô hình kinh doanh để tham gia thị trường.

BÁN HÀNG

Phân tích điểm mạnh và điểm yếu trong vận hành, phát triển các mô hình kinh doanh mới, lập kế hoạch bán hàng, các điều khoản và chính sách, quản lý hệ thống phân phối, huấn luyện bán hàng.

TIẾP THỊ

Chiến lược tiếp thị và kế hoạch thực hiện để tung sản phẩm mới/ tái tung sản phẩm, phân khúc thị trường và thị trường mục tiêu, quản lý các sản phẩm, chiến lược giá và kế hoạch khuyến mại.

THƯƠNG HIỆU

Chiến lược định vị/ tái định vị thương hiệu, nhận biết thương hiệu, kế hoạch truyền thông và giám sát hiệu suất của thương hiệu.