ĐÀO TẠO NGHỀ NGHIỆP

ĐÀO TẠO NGHỀ NGHIỆP


 • Nnghiên cứu thị trường

 • Kinh Doanh

 • Bán hàng

NGHIÊN CỨU TIẾP THỊ

 • Nghiên cứu tiếp thị ứng dụng

 • Nghiên cứu người tiêu dùng ứng dụng

KINH DOANH

 • Nguyên lý tiếp thị

 • Tiếp thị dịch vụ

 • Quảng cáo

 • Quản lý thương hiệu

 • Kỹ năng lãnh đạo

BÁN HÀNG


 • Quản lý bán hàng

 • Giám sát bán hàng

 • Quản lý hệ thống phân phối

 • Phát triển kênh bán hàng

 • Lập chiến lược, kế hoạch bán hàng