Leading to your business success
milestones

NGHIÊN CỨU TIẾP THỊ

Thế giới kinh doanh đang thay đổi nhanh chóng hơn bao giờ hết, điều này có nghĩa là thông tin về thị trường và việc cân nhắc sử dụng nghiên cứu là việc làm rất quan trọng để có thể giữ vững vị thế của mình.

Tiến sĩ Michael Baumgardner
Chủ tịch và CEO, Công ty Burke

Sau nhiều năm qua, nghiên cứu tiếp thị đã chứng tỏ là cầu nối cần thiết và không thể thay thế giữa cung và cầu.

Cẩm nang của Esomar về nghiên cứu thị trường và quan điểm

Nghiên cứu tiếp thị là một phần tổng hợp của tiếp thị. Nhiệm vụ là đo lường nhu cầu thông tin và quản lý các thông tin cập nhật có giá trị, đáng tin cậy, chính xác và phù hợp với nhu cầu cho việc ra quyết định trong kinh doanh. Các công ty sử dụng Nghiên cứu tiếp thị để giữ vị thế cạnh tranh tránh các quyết định sai lầm lãng phí tiền bạc dựa trên các thông tin không đầy đủ.

Naresh K.Malhotra
Viện Công nghệ Georgia

NGHIÊN CỨU NGÀNH KINH DOANH

  • Chúng tôi cung cấp hiểu biết để giúp các nhà đầu tư kinh doanh có quyết định khôn ngoan cho công việc kinh doanh của họ. Đây là điều có ý nghĩa nhất mà chúng tôi có thể làm cho khách hàng với nhiệm vụ của một công ty dịch vụ khách hàng.

  • Chúng tôi chú trọng cung cấp các giải pháp thiết thực và bền vững, và hỗ trợ khách hàng phát triển và dẫn đầu. Nghiên cứu ngành kinh doanh cho thấy bức tranh toàn cảnh thị trường bao gồm kích cỡ thị trường, xu hướng, các yếu tố ảnh hưởng, các qui định của nhà nước, vận hành kinh doanh, phân phối, khách hang và cạnh tranh v.v…

  • Ở mức độ là tư vấn, chúng tôi giúp xác định các giải pháp tối ưu nhất cho các vấn đề hóc búa lớn. Chúng tôi cũng phát triển các công cụ giúp khách hang tối đa hóa hiệu suất của mình. Chúng tôi cùng với khách hàng đưa các kiến nghị vào thực thi. Các chuyên viên ứng dụng của chúng tôi sẽ cùng làm việc lâu dài với khách hàng để phát triển kỹ năng của lực lượng lao động, cải thiện vận hành và ứng dụng các phương pháp làm việc mới.

HUẤN LUYỆN CHUYÊN NGHIỆP

  • Chúng tôi cung cấp các kỹ năng giúp các công ty/ nhân viên tạo sự khác biệt. Huấn luyện liên tục được xem là một trong những việc làm rất quan trọng để tăng cường hiệu suất của lực lượng lao động, nâng cao mức độ cam kết và đóng góp của họ đối với công ty.

  • Quan trọng hơn, chúng tôi tin tưởng sự thành công của khách hàng phụ thuộc vào hiệu quả công việc kinh doanh của khách hàng. Là một công ty dịch vụ khách hàng, chúng tôi bổ sung các giá trị vào dịch vụ của mình bằng các buổi huấn luyện chuyên nghiệp theo yêu cầu của khách hàng về tiếp thị, nghiên cứu tiếp thị, thương hiệu, quảng cáo và bán hàng.

TRUYỀN THÔNG TIẾP THỊ

  • Chúng tôi chuyên hoạch định và thực hiện các Chiến lược thương hiệu, Truyền thông tiếp thị và Tiếp thị số trong lĩnh vực giáo dục. Với hiểu biết của người làm trong ngành, chúng tôi nỗ lực xây dựng niềm tin đối với từng đối tượng khách hàng một cách lâu dài. Đó là bởi vì chúng tôi luôn xem trọng các mối quan tâm của khách hàng.

  • Chúng tôi đo lường sự thành công của chiến dịch truyền thông thông qua sự ảnh hưởng của nó làm thay đổi hành vi và thái độ của khách hàng về lâu dài.